WELKOM!

Come Meet Like-Minded People!

Wij zijn een Maastrichts collectief dat is opgericht door een paar enthousiaste ondernemende vrouwen met een groeiend aantal leden. Wij zijn een professionele, actieve en dynamische stichting met leden die o.a. actief zijn in de detailhandel en dienstverlening.

WAT KUNNEN WIJ

Gezamenlijk dragen wij met passie het Maastrichts ondernemerschap uit, met als doel anderen te inspireren door onze ervaring, kennis, creativiteit en onze positieve energie. Ons netwerk blijft hierdoor dynamisch en wordt voortdurend uitgebreid. Hiermee vergroten we de naamsbekendheid van de stichting en van de leden afzonderlijk. Verder behartigen wij door dit initiatief de gezamenlijke belangen van onze leden.

Vrouwelijk ondernemerschap kent haar eigen specifieke dimensies en gaat natuurlijk met de nodige dilemma’s en kansen gepaard. Het is bijzonder prettig om juist die dimensies met andere ondernemende vrouwen te verkennen door elkaar in interactieve ontmoetingen uit te dagen en te inspireren. OVM biedt haar leden verbinding, verdieping en verbreding zowel in het professionele als het persoonlijke leven.

Binnen OVM staat de ondernemende vrouw centraal. Uiteraard verliezen we daarbij de waarde van de gemengde netwerken niet uit het oog. Verbinding, verdieping en verbreding; dat zijn de kernwaarden die in alle activiteiten van OVM zichtbaar en merkbaar zullen zijn.

Het eerstvolgend evenement is ons “Preuvenemeet” op 2 juli.
Dit event is openbaar (op uitnodiging).

WIE ZIJN DE ONDERNEMENDE VROUWEN?

Maak kennis met onze leden:

VOLG DE ONDERNEMENDE VROUWEN

Bekijk onze Social Media:

NEEM CONTACT OP