AANMELDEN

AANMELDEN

LID WORDEN VAN OVM

Zie hier alle informatie omtrent het lidmaatschap van Ondernemende Vrouwen Maastricht.

Heb je interesse lid te worden van Ondernemende Vrouwen Maastricht? Ja. Dan kun je dit kenbaar maken bij het bestuur van OVM door ons aanmeldingsformulier in te vullen.

Procedure

Het aanmeldingsformulier vul je in vanuit de gedachte: “Wat kom ik halen, wat kom ik brengen?” Met andere woorden: “Wat verwacht jij van de leden van OVM en wat is jouw meerwaarde voor de leden van OVM?” Het enige criterium is dat je werkzaam bent in Maastricht of Maastrichtse klanten hebt of woont in Maastricht.

Jouw meerwaarde voor de andere leden van OVM begint bij het zorgvuldig invullen van de vragenlijst. Neem er dus even de tijd voor en vul het niet klakkeloos in door antwoorden te geven als :”Dat weet ik (nog) niet.”

Het bestuur van OVM bepaalt op basis van de door jou ingevulde vragenlijst over je eventuele toetreding tot OVM. Zo hebben wij een beeld van jou, en jij van OVM, en krijg je een uitnodiging voor de (eerstvolgende) bijeenkomst.

Alléén door deze procedure te volgen kunnen we tijdens de bijeenkomsten élk (aspirant)lid de aandacht geven die zij verdient!

We verheugen ons op jouw aanmelding!

Algemene informatie

OVM bijeenkomsten zijn ongeveer 8 keer per jaar. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden vanaf 18.30 uur. Deze bijeenkomsten worden beurtelings bij één van de leden gehouden of op een andere geschikte locatie. We eten dan eerst samen (geen uitgebreid diner, wel gezellig en lekker), verzorgd door het betreffende OVM-lid / de gastvrouw voor die avond.
Dit houdt de kosten laag en zo maakt men meteen kennis met het bedrijf van het lid dat als gastvrouw optreedt.

Behalve deze bijeenkomsten, organiseren we elke eerste donderdag van de maand een netwerkborrel waar iedereen -ondernemende vrouw én man, van binnen én buiten Maastricht- welkom is. Zo luiden wij het weekend in met een hapje en een drankje en zoeken we verbinding met ondernemend Limburg. We zoeken telkens een andere horecagelegenheid op en beginnen meestal vanaf 19.00 uur.

De jaarlijkse bijdrage is € 120,- en wordt per kalenderjaar betaald. Bij speciale activiteiten kan een extra bijdrage gevraagd worden. Hierover worden de leden van tevoren geïnformeerd.

Proef de sfeer
AANMELD FORMULIER CONTACT FORMULIER

Facebook Share